FIGYELJ, KIT ENGEDSZ BE OTTHONODBA

A korombeliek biztosan emlékeznek még szüleik, nagyszüleik konyhájának falát díszítő, a fenti házi áldás szövegével hímzett falvédőre. Szorgos kezek varrták, és miközben figyelmet szenteltek kézimunkájuknak, a szövegét – mint a mai időkben egy mantrát – önkéntelenül is mondták magukban.

„Hol hit, ott szeretet
Hol szeretet, ott béke
Hol béke, ott áldás  
Hol áldás, ott Isten
Hol Isten
Ott szükség nincsen.”

Egy hosszan tartó, több résztvevős, kissé feszélyezett hangulatú, online beszélgetés egyik résztvevője voltam, miközben a fenti sorok egyre nagyobb bizonyítékát találtam a gondolataimban.

A nap folyamán a beszélgetést felidézve más asszociációk is bekúsztak.
(Az asszociáció lélektani jelentése: összekapcsoló lelki folyamat, amelyben az egyik emlékkép, fogalom vagy gondolat egy hasonlóság, ellentétesség vagy térbeli, időbeli érintkezés révén egy másik emlékképet, fogalmat vagy gondolatot idéz fel az elmében; képzettársítás)

Ilyen például:
Mi a különbség az otthonom, és a lakásom (házam) kifejezések között?
Kivel élünk együtt az egyikben, és kivel a másikban?

Azt gondolnánk, hogy az otthonom és a lakásom szavak ugyanazt jelentik, de ha külön megvizsgálod a kettőt, hatalmas a különbség. Mint a bogár és a rovar között, ahogy az általános iskola biológiaóráján évtizedekkel ezelőtt be kellett magolni.

Az én asszociációmban ez így hangzik:
Minden otthonban laknak, de nem minden lakásban érzi otthon magát a lakója.

Világunknak csupán 4%-a látható, és ide tartozik a lakás és a ház is. Látható, kézzel fogható, rá tudsz mutatni: „Így néz ki egy lakás, így néz ki egy ház.” Van róla képed.
Vannak benne értékesnek vélt berendezések, mindegy, hogy a szegénységet, vagy a gazdagságot tükrözik, de mind látható – azaz mind időfüggő, mind változó és mind mulandó. Akárcsak a fizikai testünk. A közös bennük, hogy különállóak, és mindegyik pénzfüggő. Ráadásul félelmet generál, hiszen az egész látszatvilág elveszíthető.

A látható világhoz kötött szeretetnek, boldogságnak, békének, harmóniának, nyugalomnak, hitnek ráadásul mind feltételei is vannak. „Szeretlek ha …., boldog vagyok ha…., hiszem, ha …. stb. Mivel a látható világ poláris, ezért törvényszerű, hogy legyen másik véglete is. Mert a látható világban bizonyítékokra van szükség. Másoknak bizonyítani, miközben magadban érzed az ürességet.

Az Univerzum 96 % – a láthatatlan, viszont állandó, időtlen és örök. Ide tartozik többek között az otthon is. Nem látható, nem bizonyítható, nem kézzel fogható, nem tudod megmutatni.
Mégis ezek a legfontosabb dolgok, amit soha nem veszíthetsz el.

Ugyanúgy, mint a szeretet, boldogság, béke, harmónia, nyugalom, a hit, – az otthon is egy érzés, ami nem bizonyítható.
Közös nevük Isten, ami mindegyikben benne van, nem különálló, és érzéseinkben nyilvánul meg. Akkora bizonyságot kapunk általa, hogy nincs szükség másoknak bizonyítani. Jól tudjuk, hogy ott van a másikban is, és egyedül Ő az, aki felszínre hozhatja önmagában.

Aki megtapasztalta már ezt a fajta érzést, abban nincsen félelem. Jól tudja, hogy nem veszítheti el, ezért inkább kiterjeszti másokra, mint hogy megtartsa magában.
Csak egy valamit kell szem előtt tartani, amit Anthony de Mello röviden és tömören így fogalmazott meg:

„Megmutathatom neked az utat,
de magadnak kell végig járnod.

Megmutathatom a vizet,
de csak te tudsz belőle inni.”

Még valamit az otthon és a lakás különbségéről.

Akinek lakása van, azt mondja a vendégének (jó esetben fogad vendéget, és jó esetben mondja): – Érezd jól magad! (csak tartsd be a szabályaimat)

Akinek otthona van, szeretettel fogadja vendégét, és ezt mondja neki: – Érezd otthon magad!

Van, aki házat, lakást épít/vesz, berendezi és félelmében kizárja a külvilágot, hogy őrizze mulandó értékeit.
Van, aki házat, lakást épít/vesz,  otthonává teszi és kitárulkozik, mert tudja, semmit nem veszíthet el, az igazi érték mindig vele marad.

Most pedig újra idézem azt, amivel soraimat kezdtem:

„Hol hit, ott szeretet
Hol szeretet, ott béke
Hol béke, ott áldás
Hol áldás, ott Isten
Hol Isten
Ott szükség nincsen.”

Mivel a tanmeséknek erős hatásuk van, mert jobban megmaradnak bennünk a példák, egy – a Házi áldáshoz illő – tanmesével zárom soraimat:

„Egy faluszéli szegényes kis házikóból kijött egy asszony, és három hosszú, fehér szakállú öregembert látott üldögélni az udvaron.

Nem ismerte őket, ezért így szólt:
– Nem hinném, hogy ismernélek benneteket, de éhesnek és fáradtnak látszotok. Kérlek benneteket gyertek be, üljetek le, megosztjuk veletek amink van.

– A ház ura itthon van? – kérdezték.
– Nem – válaszolta az asszony. – Nincs itthon.
– Akkor nem mehetünk be – felelték.

Amikor este a férj hazaért, az asszony elmondta neki, mi történt.
– Menj, mondd meg nekik, hogy itthon vagyok, és hívd be őket!

Az asszony kiment, és újra behívta az öregeket.
– Együtt nem mehetünk be a házba – felelték.
– Miért nem? – kérdezte az asszony.

Az egyik öreg magyarázatba kezdett:
– Az ő neve: Jólét. – mutatott egyik barátjára, majd a másikra mutatva azt mondta: – ő a Siker, és én vagyok a Szeretet.
Majd így folytatta:
– Most menj vissza a házba, és beszéld meg a férjeddel, melyikünket akarjátok behívni.

Az asszony bement a házba, és elmondta a férjének, amit az öreg mondott.
A férj megörült.
– Ez nagyszerű – mondta. Ebben az esetben hívjuk be Jólétet! Hadd jöjjön be, és töltse meg a házunkat jóléttel!

A felesége nem értett vele egyet.
– Kedvesem, miért nem hívjuk be inkább Sikert?

Tanakodtak kicsit, majd eképp gondolkodtak:
– Nem lenne jobb a Szeretetet behívni? Az otthonunk megtelne szeretettel.

– Menj, és hívd be Szeretetet, hogy legyen a vendégünk! – mondta a férj a feleségének.

Az asszony kiment, és megkérdezte a három öreget:
– Melyikőtök Szeretet? Kérlek gyere be, és legyél a vendégünk!

Szeretet felállt, és elindult a ház felé. A másik kettő szintén felállt, és követték társukat.
Az asszony meglepve kérdezte Jólétet és Sikert:
– Én csak Szeretetet hívtam, ti miért jöttök?

Az öregek egyszerre válaszoltak:
Ha Jólétet vagy Sikert hívtad volna be, a másik kettőnek kint kellett volna maradnia. De mivel Szeretetet hívtad, ahova ő megy, oda mi is vele tartunk.

Ahol Szeretet van, ott megtalálható a Jólét és a Siker is!

A döntés a Tiéd!
Kit engedsz be az otthonodba?


Tarts velem ide kattintva: Önismeret

Tovább …

Oldalaink és munkásságom támogatója: borkaszandal.hu