Rezgés törvénye

A REZGÉS TÖRVÉNYE

Minden mozgásban van, semmi sem áll, minden rezeg. Az energia és az anyag csupán különböző frekvenciájú rezgések manifesztációja. „A megnyilvánulásban semmi sem mozdulatlan”.

Ma már a modern tudomány is megerősíti az Ókori Egyiptom és kelet bölcseinek állítását: az egész Makrokozmoszban minden rezgés, e rezgések pedig különböző, rezgésszám tartományokban nyilvánulnak meg.

A Rezgés törvénye azt tanítja nekünk, hogy minden mozog, semmi sem mozdulatlan. A matematikusok megerősítették, hogy minden, ami a Világegyetemben létezik, azok az állóhullámok formájában megnyilvánuló energiák által létezik. Így az anyag, az energia, a lélek, az értelem, és a spiritualitás különböző megnyilvánulásait létrehozó differenciálódás magyarázatot nyer, mindezek nem különböznek egymástól semmi másban, mint rezgéseik frekvenciájában, vagyis mindezek csak különböző rezgés szinten rezgő energiák.

Minél magasabb a rezgés frekvenciaszintje, annál magasabb az illető lény, tárgy, vagy állapot szellemi szintje is. Bármi, ami a megnyilvánulásban létezik, jól meghatározható frekvenciaszinten rezeg, mozog.

Minden, ami a makrokozmoszban létezik, meghatározott ütem szerint rezeg. Még egy számunkra mozdulatlannak tűnő dolog, mint például egy darab kő is, valójában egy adott frekvenciaszinten rezeg.

Ezeket a fizikai világ megnyilvánulásaira vonatkozó elveket alkalmazhatjuk a lelki élet területén is, hiszen a gondolatok, a lelkiállapotok, az akarat tulajdonképp mind-mind energetikai állapotok, rezgések melyeket kisugárzunk magunkból, és amelyek kisebb-nagyobb hatást gyakorolnak a környezetünkre. A telepátia, a szuggesztió, a szubtilis hatások az intelligens ember számára szintén ennek az alapvető törvénynek a megnyilvánulásait jelentik.

A rezgés törvényének mély, valódi megismerése és rendszeres alkalmazása lehetővé teszi számunkra, hogy beavatkozzunk a megnyilvánulás alacsonyabb szintjeibe, elsősorban a fizikai világba, hogy ez által saját akaratunk szerint formáljuk környezetünket. A rezgés elve lehetővé teszi számunkra, hogy megértsük, hogy az Univerzum egészéből származó Legfelsőbb Isteni Energia rendkívül magas rezgésszámot képvisel és hogy ez az az energia, amely az egész világunkban mindent lehetővé tesz.

Tudatunk rezgésének emelésével olyan erőket és képességeket ébresztünk magunkban, amelyek létezéséről korábban tudomásunk sem volt. Ezekről a képességekről tanfolyamunk III. moduljában többet fogunk foglalkozni!

A szó szoros értelmében „felébresztjük” a bennünk rejlő, Isten adta jó tulajdonságunkat, ekképpen mi magunk válunk „gyógyszerré” a többiek számára – és áldássá az egész világ számára.

A tudósok energiának hívják azt, ami rezeg, a metafizikusok szellemnek, a hívők pedig Istennek. Gyakorlatilag mindegy, milyen néven nevezzük ezt a valóságot amely létezik, és rezgésfrekvenciája határozza meg a manifesztáció formáját, amely végeredményben mindig az egyetlen erő kifejeződése.

Minden dallamnak, kimondott hangnak, leírt jelnek vagy szimbólumnak megvan a maga sajátságos rezgése. Ezért rendkívül fontos hogyan beszélünk, milyen szavakat használunk. Ugyanígy ételünknek, eszközeinknek, ruházatunknak, bútorainknak, házunknak, autónknak, a minket körülvevő térnek is saját, csak rá jellemző rezgése van. Ezek a rezgések sokkal erősebben befolyásolják az ember rezgéseit, mint azt gondolnánk.
A szellemi fejlődés egyik feltétele a megemelkedett rezgésszám, s ezt nagyban segíti a tudatosan kialakított harmonikus környezet.

Kineziológiai kísérletek, mérések és bekalibrálások alapján létrehoztak egy táblázatot amely 1-től 1000-ig tükrözi a tudat állapotát a rezgésszámának a függvényében, ahol az egyes az emberi lét legalacsonyabb fokát jelöli, az ezres pedig a Krisztusi tudat szintjét. Az alacsony szintű rezgéstartományban az ember nagyon kevés életenergiával rendelkezik ezért akaratlanul is elvonja környezetéből az energiát, ezeket hívjuk energiavámpírnak.

A 200-as rezgésszinten éri el az energiakiegyenlítődés állapotát, már nem von el a környezetéből, de nem is ad.
Ezután amint rezgésszintünk emelkedni kezd, csodálatos dolgot tapasztalunk, mivel az energiaszint exponenciális függvénye a rezgésszintnek. Olyanokká válunk, mint egy-egy sugárzó antenna, amely jótékony életenergiával árasztja el környezetét.
Ennek egyik jele például a gyermekek ösztönös vonzódása és közeledése a magasabb rezgésszintű emberekhez.

Néhány példa az alacsony fokozatok szemléltetésére:
20 = szégyen
30 = bűntudat
50 = fásultság, depresszió
75 = bánat
100 = félelem, pánik
125 = kielégítetlen, beteges vágyakozás, irigység
150 = harag, alacsony önértékelés, önbizalom hiánya
175 = büszkeség, ego
200 = bátorság az élettel szembenézni. Itt kezdődik a felfedezés, az eredmények, az állhatatosság és az elszántság zónája.
Az alacsonyabb energiaszintekről a világ reménytelen, szomorú, ijesztő vagy frusztrációkat okozó helynek tűnik, ezek okozzák a betegségeket.
A bátorság szintjéről azonban az élet már izgalmas, kihívásokkal teli és serkentő, motiváló jelenség. A bátorság az új dolgok kipróbálásának és az élet viszontagságaival való szembeszállásnak a hajlandóságát jelenti. Ha jellemzően legalább 200 ciklusnyi a rezgésed, akkor már elkerül a betegség. Ha valamilyen konfliktust élsz át és ebből nem tudsz nagyon hamar kijönni (rágódsz rajta), akkor elkerülhetetlen valamilyen tünet, vagy betegség.

A magasabb szinteken:

250 = pártatlanság, nincs ítélkezés
310 = hajlandóság az élet elfogadásához
350 = elfogadás (ezen a tudati szinten már jelentős átalakulás megy végbe, amint az egyén megérti: ő maga a forrása és egyben teremtője, felelőse is élete alakulásának)
400 = ésszerűség (racionalitás)- az elvont fogalmak egyre fontosabbakká válnak – képes nagy mennyiségű és bonyolultságú adat kezelésére, gyors és helyes döntések meghozatalára, a kapcsolatok, a fokozatok és a finom különbségek részletekbe menő megértésére és a jelképek alkalmazására
500 = szeretet, ami egy létállapot: a világhoz való viszonyulás megbocsátó, gondoskodó és támogató módja. A szeretet nem intellektuális jellegű, nem az elméből fakad, hanem a szívből sugárzik. Indítékai tisztaságának köszönhetően képes arra, hogy másokat felemeljen, és nagy dolgokat vigyen véghez
540 = öröm. Ahogy a szeretet mindinkább feltétel nélkülivé válik, azt egyre inkább belső örömként éljük meg, ami minden tevékenységben állandóan jelen van, a lét minden pillanatából folyamatosan fakad, s nem külső forrásból származik.
600 = béke. Önmegvalósítás vagy az istentudat, rendkívül ritka: tízmillió emberből csak egy éri el.
A 700 és 1000 közötti állapotok a megvilágosodás állapotai. Mivel az ERŐ skálája logaritmikusan növekszik, egyetlen 1000-es tudati szinten álló avatár is már tökéletesen ellensúlyozza az egész emberiség teljes negativitását.

A szeretetnek nagyon magas a rezgési frekvenciája, míg a félelemé nagyon alacsony. Ha a tudat nem fejlődik, akkor alacsony a rezgésszint, és az életet félelem és fájdalom uralja.

A fejlett tudat sokat tanult, fokozatosan növelte rezgési frekvenciáját, életerejét. Megtanulta tisztelni a többi embert, nem hibáztatni őket, békében és harmóniában él mindenkivel. Mivel több igazolt tudás van a birtokában, nemcsak megérti a szeretet jelentését, hanem annak frekvenciáján is éli az életét, hisz már világossá vált számára, hogy csak a szeretet révén élhet harmóniában az ember.

A szeretet semleges, nincsen polaritása, nagyon magas frekvencián rezeg, energiájának nincsen tömege, és olyan spirituális és mentális szinten van, ahol létezése a szemlélő akaratától függ.

Ezek az ember rezgésszintjei. Ehhez képest láthatod mit jelent, amikor egy kvarckristállyal dolgozol. Ha ezt tudatosan csinálod, és valóban figyelsz a kristályodra (átadod magad neki), akkor rezgésszinted legalább 2000 ciklussal megemeled és szinte csodákra vagy képes!

Vedd azonban figyelembe, hogy csak gyakorlással tudod elérni azt, hogy néhány másodpercnél tovább tudj fókuszálni a kristályodra (vagy bármi másra).

Ennek próbája rendkívül egyszerű: tegyél magad elé egy szál gyertyát, nézz bele és mérd az időt, mennyi ideig tudod úgy figyelni, hogy közben egyetlen gondolat sem kúszik be az elmédbe, még magáról a gyertyáról sem. Abban a pillanatban, amikor az első gondolatcsíra megjelenik, abbahagyhatod.

Gyakorold ezt minél többet, a kristályokkal is. Ha eléred a 180 másodpercet a teljes figyelmed összpontosításával, ott kezdődik a teremtés! Ezt ráadásul meg is tudjuk sokszorozni a kristályok programozásával! (ld.III. modul Kristályprogramozás)

Mivel ezt a szintet csak rendkívül intenzív gyakorlással tudjuk elérni, addig se legyél tétlen! Használd a kristályokat gyógyításra, önmagad gyógyulására, ezzel is sokat teszel energiaszinted emelésének érdekében. Nézd meg, hol állsz a skálán és használd a kristályokat legalább csak ékszer, vagy marokkő formájában!