Amíg az életünk látszólag elviselhető, ritkán keressük az Élet értelmét. Élünk, ahogy elvárják tőlünk, másoknak megfelelve, elődeink mintáit követve nem jut eszünkbe, hogy lehetne másképp is.  Pedig mindannyian arra születtünk, hogy egészségben, békében, harmóniában, bőségben, örömmel teljesítsük azt a feladatot, amire születtünk.

Sorsfeladatunkat a születési számunk határozza meg.

Ezt a számot életünk különböző területein fel tudjuk használni, ezért érdemes megjegyezni. Rendszerint addig adjuk össze a számokat, míg 1 – 9-ig terjedő skálán lévő számot nem kapunk. Vannak bizonyos életterületek, ahol a 11, 22, 33 összegeket nem adjuk tovább össze, mivel ezek úgynevezett Mesterszámok.

A sorsfeladatunkhoz, illetve az ahhoz rendelt kő megtalálásához nincs szükség a Mesterszámokra, tehát az összeadást addig folytatjuk, míg egyjegyű számot kapunk.

Tehát a születési számot úgy kapjuk meg, ha a születési év, hónap, nap számait külön – külön összeadjuk, majd az eredmény számait szintén összeadjuk.

Példaként a saját születési dátumommal mutatom be a számítást: 1958.01.05

1+9+5+8+0+1+0+5=29

2+9=11  (Ez egy Mesterszám, ezért megjegyzem, máshol ennek hasznát veszem, de a sorsfeladatomnál nem erre van szükségem, így tovább folytatom a számolást)

1+1=2 – vagyis a születési szám a kettő.

A fentiek alapján számold ki a saját születési számodat.

1.születési számmal rendelkezők sorsfeladata
a biztonságra való törekvés az élet minden területén.

Ha a születési számod eredménye 1-es, különlegesen erős személyiség vagy, aki soha nem fogy ki az ötletekből. Fontos tudnod, hogy elsősorban irányításra születtél, éppen ezért, nem szabad visszariadnod a felelősségvállalástól, és jól teszed, ha a döntéseket sem hagyod másra. Keress új utakat, és egyedi, eredeti elképzeléseket dolgozz ki és valósíts meg. Nyugodtan szakadj el a hagyományos megoldásoktól, és éld meg minél teljesebben a benned rejlő kreativitást.

Mivel az 1-esek bővelkednek kreatív energiákban, képesek arra, hogy kifejezzék önmagukat és megvalósítsák álmaikat. Ám a bennük rejlő hatalmas energiapotenciál, olyan, mint egy áradó folyó, melynek állandó mozgásra és kifejeződésre van szüksége. Ha nem terelik megfelelő mederbe, akkor pusztító erőként is megnyilvánulhat.

Sorskristálya a gránát, ami többek között oldja a szorongásokat és a belső gátlásokat, valamint a mozgósítja a belső energiákat. A gránátnak nagy hasznát vesszük különböző lelki krízisben. Különösen a kilátástalannak tűnő helyzetekben nyújt segítséget, amikor úgy tűnik, hogy az élet darabjaira hullik szét, vagy valamilyen trauma következik be. Fokozza, aktivizálja és erősíti a túlélési ösztönt, bátorságot és hitet ad a reménytelennek látszó helyzetekben. A gránát hatására a válság kihívásba fordul át. Nehéz időkben biztosítja a közösség támogatását.

 

2.születési számmal rendelkezők sorsfeladata
a támogatás és az együttműködő szolgálat elsajátítása.

Ehhez azonban először fel kell ismerni a saját korlátait, és hogy meddig terjed a felelőssége, különben hajlamossá válhat arra, hogy először túlvállalja magát, majd pedig visszahúzódjon. Kerülni kell a túlzásba vitt szolgaiságot, melynek következtében neheztelés, megbántottság és ellenállás alakulhat ki benne.

Alapvetően a 2-esek kedves segítőtársak, akik készen állnak bármikor, bárkinek segíteni. Támogatása nélkülözhetetlen lehet, ha mások elképzeléseinek megvalósításáról van szó, mert együttműködő energiái segítségével gördülékenyebbé válik a közös munka. Fontos azonban, hogy megtanulja jobban szeretni önmagát, ami azért okozhat nehézséget, mert sok lehet benne a belső ellentét. Életének eseményei segítenek abban, hogy ezeket az ellentmondásokat egyre inkább felismerje.

Sorskristálya a holdkő, ami az új kezdet köve. Erősen kötődik a Holdhoz és a megérzéshez. Ahogyan a Hold, ez a kő is visszatükröz, és tudatosítja bennünk, hogy miként a hold is dagad és fogy, ugyanúgy minden a változás körforgásának a része. Hatása legerőteljesebben az érzelmek lecsillapításában érvényesül. Tudatossá teszi a tudatalattit, fokozza a megérzést és az empátiát. Segít megérteni az álmok üzenetét, különösen Telihold idején.
A holdkövet hagyományosan az extraszensz képességek fokozására használták, valamint a tisztánlátás fejlesztésére. Medálként viselve elősegíti a különleges képességeink elfogadását.

 

3.születési számmal rendelkezők sorsfeladata
az egészséges önbizalom elérése és megtartása.

3-asként életfeladatod beteljesítése során konstruktív érzelmi megnyilvánulásokkal kell hozzájárulnod a világ fejlődéséhez. Ehhez arra van szükség, hogy a lehető legőszintébben és legpozitívabb módon oszd meg másokkal az érzéseidet, ötleteidet. Ehhez elengedhetetlen, hogy találj egy érzékenységednek leginkább megfelelő önkifejezési formát, mely által megélheted intenzív érzelmeidet. Sorsfeladatod tehát az, hogy megtaláld az önbizalmad, megbízz saját érzelmeidben, és ezáltal örömöt és lelkesedést közvetíts az emberek felé.

Missziód, hogy jókedvet és optimizmust terjessz a világban. Sokaknak, akik nem ilyen bizakodók, nagy szükségük lehet a pozitív hozzáállásodra. A te boldogságodhoz is hozzájárulhat, ha betöltöd ezt az élet által rád szabott szerepet, így kifejezetten jó hatással lehetsz a környezetedre.

Sorskristálya a citrin, ami növeli az önérzetet és az önbizalmat, és megszünteti az ártó tendenciákat. Hangsúlyozza az egyéniséget, fejleszti az eltökéltséget, serkenti a kreativitást és segíti az önkifejezést. Kevésbé leszünk tőle érzékenyek, különösen a bírálatra, viszont előmozdítja az építő jellegű kritika elfogadását. Ösztönzi a pozitív beállítottság fejlődését és az optimista előretekintést, így lehetővé teszi, hogy haladjunk előre az áramlással, ne pedig a múlton rágódjunk. A citrin elősegíti az új tapasztalatok élvezetét, és a legjobb megoldás megtalálásáig támogatást nyújt az összes lehetséges út feltérképezéséhez.

 

4.születési számmal rendelkezők sorsfeladata
a türelem bölcsességének elsajátítása.

4-esként fontos megmutatnod a világnak, hogy mindenhez stabil alapokra van szükség, akár egy házat, akár egy kapcsolatot akarunk felépíteni. Ezt a tényt előbb fel kell ismerned, és rá kell ébredned, hogy az alapozást türelmes, lépésről lépésre haladó fejlődés követi a céljaink felé vezető úton. Ha az erőt a rugalmassággal, az elemzést pedig intuícióval ötvözöd, bármit képes leszel elérni az életben.

Türelmednek, és hihetetlen munkabírásodnak köszönhetően képes vagy véghezvinni bármit, amibe belevágsz. A hétköznapok praktikus feladatainak megoldásában különösen jól teljesítesz, éppen ezért fontos szerepet tölt be életedben a munka. Sorsszerű lehet, hogy olykor nagy erőfeszítést igénylő, embert próbáló feladatokba ütközöl, melyek megoldása elmélyült, tervszerű gondolkodást igényel. Sikered épp ezen a tiszta, strukturált gondolkodáson múlik, mely átsegít minden akadályon.

Sorskristálya az akvamarin, ami elsősorban az érzékeny emberek kristálya. Erejével felébreszti a másokkal szembeni toleranciát és megértést. Legyőzi az előítéletet, támogatást nyújt annak, akit nyomaszt a felelősség, és segít abban, hogy felelősséget vállaljunk önmagunkért. A személyiséget becsületessé, kitartóvá és dinamikussá teszi. Szétzúzza a türelmetlenséget és egyéb, régi, önromboló programokat.
Az akvamarin megnyugtatja az elmét. Fejleszti a felfogóképességet, élesíti az elmét és elosztja a fejetlenséget. Megvan az a képessége, hogy segíti lezárni a befejezetlen ügyeket, minden szinten megkönnyíti a lezárást–befejezést. A kommunikációt megnehezítő blokkokat oldja, fejleszti az önkifejezést. Segítségünkre van a mögöttes érzelmi állapotok megértésében és az érzelmeink kifejezésében.

 

5. születési számmal rendelkezők sorsfeladata
a kreativitásának fejlesztése.

Sorsfeladatod, hogy szüntelenül haladj a korral, és alkalmazkodj a gyorsan változó körülményekhez. Van benned egyfajta reneszánsz emberi jelleg, ami azt jelenti, hogy sokféle tehetséggel rendelkezel, és emiatt sokféle élményre van szükséged ahhoz, hogy elégedett legyél. Hamar megunsz mindenféle rutinfeladatot, pedig jelenlegi életedben önfegyelemre és koncentrációra van szükséged ahhoz, hogy mély tapasztalatokat szerezz. Sorsfeladatod tehát, hogy szerteágazó érdeklődésed, kreativitásod és tehetséged megélésén keresztül mélyebb tapasztalatokat szerezz.

Amíg nem találod meg a belső szabadságodat, addig hajlamos vagy ide-oda cikázni, ingadozni a feladatok és célok között, és egyik út mellett sem tudod elkötelezni magad. Hajlamos vagy a szerteágazó ingerek között elveszni, és mindent félbehagyva, egy felszínes életet élni. Feladatod, hogy a sokféleség illúziója helyett egy dologra koncentrálva, a mélység által éld meg a teljességet.

Sorskristálya a karneol, ami nagy energiával bíró stabilizáló kő, kitűnő a vitalitás és a motiváció újraépítése, valamint a kreativitás fokozására. A karneol segít bízni önmagunkban és a megérzéseinkben. Lehatol cselekvéseink mozgatórugójának a gyökeréig, legyőzi a negatív körülményeket, és állhatatossá tesz. Fejleszti az elemzőképességet, és egyértelműsíti a megérzéseket, élesebbé teszi a figyelmet és megszünteti a szellemi letargiát.

 

6. születési számmal rendelkezők sorsfeladata,
hogy kiteljesedjen a szerelemben és megértse a feltétel nélküli szeretet
és belső béke mindent felülmúló erejét.

Missziód, hogy meg tanulj kellőképpen bízni a benned rejlő bölcsességben és szeretetben, a minden emberben benne munkálkodó szellemben, hogy „előbújjanak” rejtekükből” és nyíltan megosszák magukat embertársaikkal. Elsősorban saját példáddal tudod demonstrálni ennek a gyakorlatnak a működőképességét és létjogosultságát. Lehet, hogy a békéltető szerepét is magadra kell vállalnod, mert nagyon értesz ahhoz, hogy kiegyenlítsd a szélsőségeket és összekapcsold az ellentéteket.

Feladatod, hogy mindenben és mindenkiben meglásd a magasabb rendű, transzcendens tökéletességet, és magasztos eszmékre törekedj, miközben feltétel nélkül elfogadod önmagad és embertársaidat jelenlegi állapotukban.

Sorskristálya a rózsakvarc, ami a feltétel nélküli szeretet és a végtelen béke köve. Ez a legfontosabb kristály a szív és a szívcsakra számára, a szeretet igazi értelmére tanít. Minden szinten megtisztítja és megnyitja a szívet, mélyreható belső gyógyulást és önszeretetet biztosít. Nyugtat, biztat és kitűnő a hatása trauma vagy krízis idején is. Ha rózsakvarcot tartunk a kezünkben, hangsúlyozza a pozitív hozzáállást. Emlékeztet bennünket a céljainkra. Ez a csodálatos kő fejleszti a fogékonyságot mindenfajta szépségre.
A rózsakvarc a legnemesebb gyógyító. Megszabadít a ki nem mondott érzelmektől és a szívfájdalomtól, átalakítja azokat az érzelmi viszonyokat, amelyek már nem szolgálják az érdekeinket. Annak, aki mind ez ideig érzéketlen volt a szeretetre, megnyitja a szívét, hogy befogadja ezt az érzést. Annak pedig, aki szeretett, de csalódnia kellett, enyhíti a bánatát. A rózsakvarc arra tanít, hogy miként szeressük önmagunkat, ami létfontosságú akkor, ha korábban nem tartottuk magunkat szerethetőnek. Addig nem tudjuk elfogadni mások szeretetét, sem pedig szeretni másokat, amíg nem szeretjük önmagunkat. Ez a kő lehetővé teszi, hogy megbocsássunk magunknak, elfogadjuk magunkat, így életre hívja bennünk az önbizalmat és az önértékelést is.

 

7. születési számmal rendelkezők sorsfeladata
a szeretetteljes, együttműködő gondoskodás.

Sorsfeladatod az életbölcsességek széles körben való terjesztése előadások, vagy írás útján. 7-esként éles elmével rendelkezel, és képes vagy olvasni a sorok között. Örömödet találod a természetben, a tengerben, a virágokban, a szélben és az égbolt szemlélésében. Filozofikus hajlamú emberként hajlamos vagy néha alábecsülni önmagad. Természetes szerénységedet és alázatodat azonban vonzónak találják az emberek. Sokan tisztelnek, még ellenségeid közül is. Élettapasztalatod idővel bölcsességgé érik, nem kell keresned, kutatnod a spirituális tanításokat. Hagyatkozz saját tapasztalataidra, megéléseidre.

Mivel személyiséged különleges, kisugárzásod erős, bölcsességed tiszta és mély, ezért válhat belőled általánosan elfogadott tanító, terapeuta, vagy akár spirituális mester. Képes vagy félelem nélkül szembenézni az anyagi világ valóságával, hiszen pontosan ismered annak határait és korlátait.

Sorskristálya az olivin, aminek rezgése megtanít a feltétel nélküli szeretetre, mely nélkülönözhetetlen a másokról való gondoskodásban. Elvárások nélkül szeretetet adni és kapni egy örömteli, boldog élethez vezet, nélküle az élet csak üres létezés. Képessé tesz, hogy túllépjünk a személyes határainkon, megélhetjük általa a szabadságot és az elfogadást. Megerősít, hogy felelősséget vállaljunk önmagunk minden megnyilvánulásáért. Az olivin a fejlődés, a szüntelen megújulás kristálya.

 

8. születési számmal rendelkezők sorsfeladata
a tisztánlátás képességének fejlesztése.

Életedben sok harc, küzdelem és kihívás jelenhet meg, de szerencsére rengeteg energiát is kapsz ahhoz, hogy megküzdj a nehézségekkel. Megszerzett javaid használd nemes célokra, ha szeretnéd megtartani az elért eredményeidet, és az ez által kivívott tekintélyt és tiszteletet.
8-asként sorsfeladatod, hogy fejleszd tisztánlátó képességedet, jó pénzügyi érzékedet szervező és irányító képességedet arra használd, hogy vagyonra és tekintélyre tegyél szert, de a felhalmozott anyagi javakat ne öncélokra, hanem mások támogatására használd. Képes vagy bármilyen célra nagyobb összegeket előteremteni, feladatod, hogy magasabb rendű célok szolgálatába állítsd ezeket az eszközöket.

Sorskristálya az iolit, ami a látomás köve. Aktiválja a harmadik szemet, s amikor az összes csakra összehangoltan működik, megkönnyíti a vizualizációt és az ösztönös megérzéseket. Elmélyíti a kapcsolatot a belső tudással. Az aurával kapcsolatban az iolit olyan elektromos töltést bocsát ki, amely újra energiával látja el az aurát, és összehangolja a finom testekkel.

 

9. születési számmal rendelkezők sorsfeladata
a spiritualitás kifejlesztése önmagában.

Missziód egyfajta példamutatás az emberiség felé. A tisztesség és a magasabb erkölcs sokak számára túl nagy kihívást jelent, de személyiséged ereje utat mutathat másoknak. Sikereid láttán mások is elkezdenek hinni abban, hogy tiszta eszközökkel is elérheti az ember a célját. Te képes vagy erre, mert hatalmas belső hittel rendelkezel, és alapvetően bízol magadban, a sorsban és az emberekben. Ez a bizalom pedig egy olyan életet teremt köréd, melyet sokan irigyelnek majd, de példát mutatva sokan megpróbálják követni is.

Jószívű és emberbarát természeted a szolgálat felé sodor, de fontos, hogy saját álmaiddal is épp oly buzgón foglalkozz, mert saját álmaid valóra váltásával tudsz most a legtöbbet segíteni másoknak. Példádból erőt meríthetnek.

Sorskristálya az ametiszt, ami rendkívül hatékony és védelmező kő, magas spirituális rezgéssel. Véd az asztrális támadás ellen, és az energiát szeretetté alakítja. Természetes nyugtató, blokkolja a geopatikus stresszt és a negatív környezeti energiákat. Nyugalma erősíti a magasabb rendű tudatállapotot és a meditációt. Erős tisztító és gyógyító képességei vannak, fokozza a spirituális tudatot, minden területen a megfontoltságot támogatja. Magas szinten az ametiszt utat nyit egy másik valóságba.

 

FIGYELEM!

Kristályismeret online kurzus 3 modul együtt
most kedvezményesen csak

5.000 Ft

A „Tanfolyam” menüben olvashatsz bővebb információt róla. Jelentkezési lehetőség ide kattintva

 

Tovább…

Munkásságom és a weboldal támogatója: borkaszandal.hu

0 válaszok

Hagyjon egy választ

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Vélemény, hozzászólás?

Ez az oldal az Akismet szolgáltatást használja a spam csökkentésére. Ismerje meg a hozzászólás adatainak feldolgozását .