Az Élet Virága egy olyan geometriai mintát követ, amely feltárja előttünk minden forma természetét. A természetben előforduló ábrák, minták és szerkezetek, a legkisebb részecskéktől az emberi szem számára is látható életformákon át a nagy Univerzumig.

Az Élet Virága megmutatja, hogy minden elválaszthatatlan egységet alkot. Emlékeztet az egészhez kapcsolódó viszonyunkra, és lehetővé teszi, hogy megértsük a Teremtés szent alapjait.

Aki megérti az Élet Virágát, megérti az egész Élet pulzusát. Megérti Istent és azt, hogy hogyan változtatja tudatát saját életünkön keresztül.

Nézzük ezért egy kicsit részletesebben, menjünk vissza a kezdetekig!


Az Élet Virága és annak jelentése az egyiptomi kultúrára vezethető vissza. Az egyiptomiakat – helytelenül – primitív népnek tartják, akik nem érnek fel a modern, civilizált világgal, akik csak néhány templomot és hatalmas, időt álló sírkamrákat építettek a fáraóiknak és ezt hagyták maguk után.

Az ősi egyiptomiak mindig is logikus, összefüggő és racionális módon értelmezték az Univerzum folyamatait, törvényeit és céljait. Ez rendkívül értékes hagyaték a számunkra!

A kutatóknak köszönhetően új információk kerültek a felszínre. Bizonyítékokat találtak az egyiptomiak technológiai fejlettségére, épületeik pontosságára, építményeik méreteire és időtállóságára. Innen látszik, hogy hosszú éveken keresztül alábecsültük eredményeiket.

Azért, mert nem értjük meg a technológiájukat, még nem tagadhatjuk, hogy hatalmas súlyokat mozgattak nagy távolságokra és rendkívüli pontossággal vágtak, faragtak és raktak össze gránit, és diorit tömböket. Erre ma is csak ultrahang készülékek képesek.

Épületeiket olyan matematikai pontossággal építették, hogy a nagy piramis 5 hektáros alapján mindössze 8 mm eltérés található. A mai, legmodernebb technikával ezzel szemben legalább 40 mm eltéréssel tudnánk ezt megcsinálni.

Tudós papjaik megállapították a bolygók pontos méreteit és a naprendszer mozgását. A periodikusan ismétlődő természeti jelenségeket, katasztrófákat előidéző kozmikus ciklusokkal kapcsolatos tudásukat nem lehet egyszerű mítoszként kezelni. Abból, amit mostanáig megtudtunk, egyértelműen arra következtethetünk, hogy rendkívül fejlett tudással rendelkeztek a tudományokkal, művészetekkel, filozófiával és a vallással kapcsolatban.

Tudásuk egy még ősibb örökség része, amely az emberiségnek egy eltűnt korszakából, az özönvíz előtti Atlantisz korszakából származik. Atlantisz után csak néhány pap maradt életben és építette meg az alapjait annak a ciklusnak, amelyben ma élünk.

Néhány tudós pap előre látta a közelgő katasztrófát, és felkészült a túlélésre. Nekik köszönhető az egyiptomi tudás hirtelen, előzetes fejlődés nélküli fellendülése.

Létrehoztak egy zárt papi kasztot és úgy alakították, hogy utódaik évezredeken át tartó fejlődési folyamaton vezessék végig népüket.

Ők a Hórusz szem misztérium iskola papjai voltak, a tudás őrzői.

Hórusz szeme Életvirág Kristálygyógyítás

A fejlődésről, mint a tudás evolúciójáról alkotott elképzelésük felbecsülhetetlen érték a mai ember számára, akik sajnos leginkább az anyagi jólét megszerzését tekintik fejlődésnek.

A Hórusz szem misztérium iskolája felgyorsította néhány kiválasztott fejlődési folyamatát. Tudáshoz juttatták őket, hogy megértsék azt a kettős (duális világot), amelyben élünk.  A szélsőséges ellentétek, a fény – és a sötétség, a félelem – és a szeretet ellentétének a világát.

Hórusz szeme nem csak egy mágikus jelkép, hanem az ókori egyiptomiak által alkalmazott matematikai tudás egyik példája is. Hórusz szemének szimbóluma,  hat résszel rendelkezik. Mindegyik egy mértékegységet kapott:
a szem jobb oldala az ½-et,
a pupilla az ¼-et,
a szemöldök az 1/8-ot,
a szem bal oldala az 1/16-ot,
a lefelé kanyarodó része az 1/32-et,
míg a könnycsepp az 1/64-et.
Ezeket a részleteket összeadva 63/64-et kapunk, és a hiányzó rész azt jelképezi, hogy semmi sem tökéletes.

 

Minden, amiben részünk van, szükséges tudásunk növeléséhez.

Az egyiptomiak úgy tekintettek az emberre, mint az Univerzum méretarányos modelljeire. Azáltal, hogy az emberek megértik önmagukat, képesek megtalálni a magasabb rendű igazságokat és következtetni tudnak a valóság aspektusaira.

Amilyen fönt a magasban, olyan itt lent is!

Amilyen kint, olyan bent!

Azt tanították, hogy mi vagyunk Isten gondolata és képesek vagyunk megteremteni a saját gondolatainkat, ezáltal képesek vagyunk megteremteni saját valóságunkat.

Mindannyian egyetlen valóság valamennyi aspektusai vagyunk. Minden – egy. Egy – minden.

Ezért fejlesztették ki a művészetet, a tudományt, a vallást, és a filozófiát. Több tudományt átfogó módon az elvakító specializálódás elkerülésével.

A Teremtést egyetlen Isten tudatos tettének tekintették. Önmagukat tanulmányozták, hogy megtalálják Őt. Rájöttek, hogy különféle tulajdonságai vannak. Mindegyiknek adtak egy nevet, és egy szimbólumot, hogy könnyebben tudjanak utalni rájuk. A szimbólumos ábrázolásoknak az az előnye, hogy nagyon egyszerűen fejez ki egy – egy gondolatot és jelentését mindig, minden korban – akár évezredekkel később is -, mindenki megérti. A sólyom, vagy az emberi testtartás képei soha sem változnak.

Átumnak nevezték a meg nem nyilvánult Isten tulajdonságát, amikor még nem teremtette meg a világegyetemet, de ez  a tulajdonság benne rejlik.

Tának nevezték az Isten kreatív tulajdonságát amely – amikor kifejezi akaratát – megteremti az Univerzumot.

Amónnak nevezték az Istennek azt a tulajdonságát, amely szabaddá teszi az embert arra, hogy a saját agyában, a saját képére és kedvére teremtsen.

Ebből az elképzelésből hozták létre az Élet Virágát, az Isten szent mozgásait.

A felső Egyiptomi Abydosban hét templom áll egymás mellett.  Ebből a másodikra, Osirionra, – ami részben víz alatt áll – egy feltárás során bukkantak. Masszív szerkezete, a hieroglifák hiánya, a hatalmas gránitkövek nagyon hasonlatossá teszik a szfinx előtti templomokhoz. Tíz hatalmas, masszív kőoszlop, melyek közül az egyik oszlop felső szögletében két geometrikus formákat tartalmazó, szélükön érintkező, „furcsa” kör van. Úgy tűnik, hogy a gránitba vékony köröket rajzoltak. Ez az Élet virága.

Az Élet virága megmutatja Istennek az Univerzum megteremtésére vonatkozó első lépéseit.  Az Élet virága ezoterikus szimbólum. Azt  a szent geometriát írja le, amely létrehozta az Univerzumot, és meghatározza az olyan természetes folyamatokat, mint a mitózis, (számtartó sejtosztódás) vagy a bolygók mozgása.

Olyan ábra, ami az életet időbeli folyamatnak tekinti, amely az órák, napok, hónapok, évek és az égitestek mozgását koordinálja. Azt az időt, amely alatt a gondolat megszületik és a mag kinő. Az Élet Virága azt a pillanatot jelképezi, amikor Isten mozgásba hozza akaratát, és létre hozza a világegyetemet. Amikor elhagyja a nyugalom, a nemlét, az üresség, és a sötétség állapotát.

Ez az az idő, amikor Átum, a meg nem nyilvánuló Isten Tá- vá változik, minden létező dolog teremtő Istenévé. Ez az a pillanat, amikor az Élet Virága megszületik és minden elkezdi első ciklusát.

Az egyiptomiak számára Isten mozdulatai egy fogalmi középpontból, a Hórusz szemből indulnak ki, amelyből az Élet Virága, az Univerzum kibontakozik. Ez a referenciapont mutat arra, hogy tudjuk: mozgás van. Itt kezdődik a szent geometria, melyből Isten megteremti a Világegyetem első virtuális terét. Ezt úgy teszi, hogy kifelé lövi magát, mint egy pont, mely előre mozdulva, magát ismételve egyenes vonalat hoz létre: a férfias formát.

Isten, az Apa az, aki megmutatja energiáját és tudását. Aktív akaratát Isten, az Anya alakítja át, a végtelen anyag, mely bensejében választ fogan: Istent, a Fiút, aki egy felismert, „virtuális repülőgéppel” tér vissza. Így értelmezték az egyiptomiak a szentháromságot. Egyidejű, egyenlő oldalú folyamatként, amelyben információkat kapnak, küldenek és feldolgoznak. Ezért lett a két egyenlő oldalú háromszög a tetraéder, az első férfias alakú, tiszta téridom alakja.

A folyamat térben és időben, előre és hátra, felfelé és lefelé, jobbra és balra sokszorozza magát. 

Ezzel egy időben a tömegnek az egyidejű elfordításával létre jön a női princípium, a szféra, a feszültség nélküli masszív tér, melynek az összes pontja a középpont, a Hórusz szem felé mutat.

A szféra az az anyaméh, amely mindent tartalmaz, minden tér és forma anyagát, az egység, a totalitás, és az integritás kifejeződése. Felületének egyetlen pontja sem fontosabb a többinél. Mindegyiket egyformán el lehet érni az energiaközpontjából, amely az egészet létrehozza.

Atomok, sejtek, bolygók és napok, mind az egységnek és a rejtett képességnek ezt a formáját tükrözi.

Az első valódi körben megtalálható az az öt test, melyek minden oldala és szöge egyenlő. Ezeket Platóni testeknek nevezzük. Platón egyiptomi bölcsektől tanulta az Élet Virágát. Ezek képezik a világegyetem építőköveit. A természet öt elemét is jelképezik:  Föld, Víz, Tűz, Levegő és Éter

Hexaéder (kocka) és a Föld elemet társította hozzá. Ez a mértani forma  a gyökér csakrához kapcsolódik.

Ikozaéder, melyet 20 egybevágó, szabályos háromszög alakú lap határol, a Víz elem tartozik hozzá és a keresztcsonti (szakrális) csakrához kapcsolódik.

Tetraéder, melyet  4 egybevágó, szabályos háromszög alakú lap határol, a Tűz elem tartozik hozzá és a Napfonat csakrához kapcsolódik.

Oktaéder, melyet 8 szabályos háromszög alakú lap határol, a Levegő elem tartozik hozzá és a Szívcsakrához kapcsolódik.

Dodekaéder, 12 szabályos ötszög alakú lap határol, a Éter elem tartozik hozzá és a Torok csakrához kapcsolódik.

Isten megértette, energiaközpontjából megteremtette és érzékelte az első véges teret, amely a végtelen égbolton a Földet szimbolizálta.

A Biblia szerint kezdetben Isten megteremtette az Eget és a Földet. A Föld alaktalan és üres volt. Sötétség borította a feneketlen mélység felszínét, és Isten szeme a vizek felett lebegett.

Azután megteszi első mozdulatát az első gömb középpontjából a széléig, a világűr kerületéhez. Ebből az új középpontból megismétli a mozdulatot és kialakít egy újabb gömböt. A két gömb találkozásánál létrejön mind közül a legfontosabb forma, amit Vesica Piscicnek nevezünk. Formáját legegyszerűbben egy halhoz, vagy mandulához hasonlíthatjuk. A két egymásba olvadó forma az Isteni logoszt jelképezi.

A a Vesica Piscis az a kapu, melyen keresztül a szellem átlép az anyagi világba: testet ölt, manifesztálódik, kinyilatkozik vagy megnyilatkozik.

Az egyiptomiak úgy gondolták, hogy ez az eredete a számoknak, a hét alaphangnak, a betűknek, és a Teremtés minden bölcsességének. Ugyanolyan alakja van, mint az emberi szemnek és szájnak. Elfér benne két egyenlő oldalú háromszög. Ezt a két háromszöget egy téglalap belsejébe  helyezve alkotják az Isteni arány, az aranymetszés alapját. Az egyiptomiak ezt az arányt használták minden templomuknál, hogy egymáshoz és a természethez viszonyítsák a három dimenziót. Ebből vezették le az összes matematikai relációt, és a legfontosabb számokat, ez formálja a közös véleményt, az emberek közötti megértést, a közös alapot, közös teret.

A Vesica Piscic tehát a közös tér. A kezdeti gömb és a szélénél kialakult újabb gömb találkozási pontja.

Ezután ugyanígy megismétlődnek a kezdeti kerület felé tett mozdulatok, és új gömb jön létre. Mindegyikük egy új dimenzió, új hang a zenei skálán, új szín a színskálán. Így sorban, 4, 5, 6 kör jön létre, egészen addig, míg létrejön a hetedik kör és így bezárul az első kör és elkészül az Élet csírája.

7 gömb, a Teremtés 7 napja, 7 zenei hang, 7 szín, 7 izomréteg a szívben, 7 csakra, 7 belső elválasztású mirigy.

Ez a geometriai ábra vég nélkül ismétlődik, folyamatosan tágul. Ez az alapja mindennek, ami létezik. Ezzel növeszti a természet a virágokat, ugyanígy építi fel az emberi szervezetet, és a galaxisokat is.

Ahogy tágul, mint egy örök spirál, új gömböket hoz létre.

A harmadik körben kialakul a 19.gömb, és ezzel az Élet Virága. Ennek a mintának virág formája van, és örökké való folyamat. Magába foglalja a zenei harmóniákat, a fényskálákat a szivárvány összes színével, az élő szövetek növekedési mintáját.

Minden gömb képes ugyanúgy kifejleszteni magát, mint az eredeti gömb. Így az Élet Virága létrehozza az Élet Gyümölcsét, amely megalkotja a saját virágját.

Minden gömb magában foglalja az 5 Platóni testet, a férfias és nőies energiák egyesülését, az egyenes és görbe vonalakat, és a geometriai formákat, amely minden valóság alapja. A Platóni téridomok, amelyeknek egyenlő oldalaik és szögeik vannak, összekötik a gömbök középpontjait. Így jelenik meg a tetraéder, a kocka, az oktaéder, és a dodekaéder. Ezek a részek és az egész közötti kapcsolat szimbólumai. Tekintet nélkül a különbözőségeikre, egységet alkotnak minden forma geometriája számára.

Az Élet Virága egy olyan geometriai mintát követ, amely feltárja előttünk minden forma természetét. A természetben előforduló ábrák, minták és szerkezetek, a legkisebb részecskéktől az emberi szem számára is látható életformákon át a nagy Univerzumig.

Az Élet Virága megmutatja, hogy minden elválaszthatatlan egységet alkot. Emlékeztet az egészhez kapcsolódó viszonyunkra, és lehetővé teszi, hogy megértsük a Teremtés szent alapjait.

Aki megérti az Élet Virágát, megérti az egész Élet pulzusát. Megérti Istent és azt, hogy hogyan változtatja tudatát saját életünkön keresztül.

 

Ha tetszett, amit olvastál, és szeretnéd, ha mások is ismernék az Élet virágának keletkezését, megoszthatod ismerőseiddel.

Munkásságom és a weboldal támogatója: Borka kézműves gyermek cipők

Tovább….

0 válaszok

Hagyjon egy választ

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Vélemény, hozzászólás?

Ez az oldal az Akismet szolgáltatást használja a spam csökkentésére. Ismerje meg a hozzászólás adatainak feldolgozását .