A Jupitert a horoszkópban a nagy szerencse bolygójának nevezik, úgy is ismeretes, mint a nagy jótevő.

A Jupiter óriásbolygó, a Naprendszer legnagyobb bolygója, tömege két és félszerese az összes többi bolygó együttes tömegének. Az ötödik bolygó a Naptól számítva.

A Hold és a Vénusz után a harmadik legfényesebb égitest az éjszakai égbolton. Nevét Iupiterről (Zeusz római megfelelője), a római főistenről kapta. Az asztrológiában használt jele – ♃ – az istenség kezében hagyományosan megjelenő villámot jelképezi.

A Jupitert a “nagy szerencse” bolygójának ismerjük, úgy van számon tartva, mint “a nagy jótevő.” Hatása rendezett, serkenti a növekedést és az egészséget.

A Jupiter a Tűz elemhez tartozó bolygó. A meleg és száraz minőség a Naphoz hasonlóan a meleg túlsúlyával van jelen. Tekintély, jóindulat jellemzi ezt a férfias bolygót. Az asztrológiában a Jupiter a Fortuna Maior, azaz a nagy szerencse bolygója.

A Jupiter a Nyilas jegy uralkodó bolygója, és társuralkodója a Halak jegynek is, de minden más jegy szülöttjére is valamilyen formában hatással van. 

A Jupiter jele: 

Életünk szebbé és boldogabbá tételében segít a sors pozitív megnyilvánulásain keresztül, ami a hit által működik. Sokan arra várnak, hogy a szerencse segítsen rajtuk, nehezen értik meg, hogy ezt maguknak kell megalapozni. A szerencsés emberek minden esetben tudnak hinni körülményeik kedvező alakulásában.

Mindenki az által teljesedhet ki, ha magába olvasztja a Jupiter által képviselt hitet, az Univerzum kozmikus törvényeit. A Jupiter irányítja a gazdagságot, szabadidőt, nagyobb munkákat, a magas fokú képzést, az észjárást, optimizmust, magasságokat, növekedést, moralitást, a siker és jólét feltételeit, az élvezetekbe merülést.

Irányítja a filozófiai gondolkodást, a szándékot és törekvést, sportot, szerencsét, hosszú utazást, vadászatot és az állatok iránti szeretetet.

A jóindulatot és a védelmet jelképezi.

Diszharmóniában a Jupiter felerősíti az önhittséget, túlzásokra, vakbuzgóságra készteti azokat, akik nem tudnak uralkodni vágyaikon, érzéseiken, akik előítéleteik alapján döntenek.

 

 

Testrészek, szervek, amelyeket befolyásol: artéria, máj, ágyék, csípő, talpak, bal fül, a homlok felső része, zsírszövetek és glikogén, hasnyálmirigy.

Jupiter kövei: citromsárga zafír, citrin, heliodor